Kvalitetssystem

Kvalitet og dokumentation
– et nøglebegreb for os

Kvalitetshåndbogen

Vores aktive kvalitetsystem er beskrevet i en Kvalitetshåndbog. Håndbogen er et standard-værktøj på alle de projekter, hvor Østergaard Entreprise har ansvar for opgaverne. Vi har udviklet vores stærke kvalitetssystem i takt med de erfaringer, vi har gjort os gennem de projekter, vi har haft ansvaret for gennem de sidste 30 år.
Samtidig ved vi, at de forskellige Bygherrer har stigende krav til kvalitet og dokumentation – det vil vi gerne leve fuldt op til.

Kvalitet i hverdagen

Begrebet kvalitet er således indbygget i alle de arbejdsfunktioner, vi udfører. Samtidig er vores mandskab instrueret i, at vi levere høj kvalitet på alle udførte opgaver – fra start til vi har afleveret opgaven..
​Der leveres fuld dokumentation på projekterne gennem aktive kontrolskemaer.

Sikkerhed, sundhed og miljø
– det gør vi

  • Undgå ulykker og skader gennem systematisk forebyggende arbejde.
  • Alle medarbejdere tager ansvar for sikkerhed, sundhed og miljø
  • Medarbejderne har alt sikkerhedsudstyr til rådighed og er uddannet til de opgaver, de udfører
  • Østergaard Entreprise A/S ønsker at være en miljøbevidst og ansvarlig virksomhed.  Vi arbejder systematisk på at tilrettelægge vores drift således, at miljøet belastes mindst muligt, og vores bidrag til affald og forbrug af ressourcer minimeres.
  • Vi forholder os kritisk til egne processer, og vil konstant skabe forbedringer, der matcher kundens krav og forventninger til tekniske løsninger, kvalitet, sikkerhed, sundhed og miljø