Projekt i Ribe

Konvertering fra naturgas og olie til fjernvarme

Konvertering af Haderslev By Nord og Starup fra naturgas og olie til fjernvarme. Projektet gennemføres som led i realiseringen
af den flerårige ”Udvidelsesplan Haderslev”.

Østergaard Entreprise udfører rørarbejdet, som omfatter svejseog muffearbejde inkl. etablering af alarmsystem.

I alt etableres ca. 30 km hoved- og stikledninger i dimensioner fra DN 25 til DN 200 i forbindelse med tilslutning af op til 1.600 forbrugere til det eksisterende fjernvarmenet.