Alle vores ydelser

Renovering

Renovering af ledningsnettet kræver en god projektering og en effektiv planlægning.

Ny-anlæg

Vi monterer og installerer altid fjernvarmerør af højeste kvalitets materialer.

Centralarbejde

Østergaard Entreprise har stor erfaring med etablering af hele fjernvarmesystemer

Opskumning

Vi har erfaring med hovedledninger, fordelingsledninger og stik til de nye boliger.

Muffemontering

Vi har mandskab med certifikat til alle muffetyper og råder​ over 6 biler med opskumningsmaskiner.

Ekstrudering

Østergaard Entreprise råder over medarbejdere med de særlige kvalifikationer til extrudersvejsning.